Produtos para televisión e tecnoloxías aplicadas á produción

Produtos para televisión e tecnoloxías aplicadas á produción

 • El Espéctaculo de lo Real en el Texto Televisivo: Gran Hermano
  Enrique Castelló Mayo
  2005, ISBN 84-669-2180-X
  Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad Complutense de Madrid (Colección Tesis Doctorales- Ciencias Sociales)
 • La dimensión de lo axiológico en el discurso del spot publicitario (Tese de doutorado)
  Antía Mª López Gómez
  2003
  Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid
 • Postelevisivo, postelevisión
  Margarita Ledo Andión
  1999
  Comunicación Audiovisual na Era Dixital, López, X. e Soengas, X. (Comp.)
  Servizo de Publicación da Universidade de Santiago de Compostela
 • Las formas de consumo de la televisión como generadoras de identidade
  Margarita Ledo Andión
  1998
  El debate de la comunicación
  Fundación general de la UCM
 • A televisión local na estrutura audiovisual de Galicia. O impacto tecnolóxico no valor da identidade. Estigmas, condicionamentos e retos do medio televisivo local
  Ana Isabel Rodríguez Vázquez
  2007
  Comunicación e Cultura en Galicia e Portugal. Relatorios e comunicacións do III Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos.
  Consello da Cultura Galega
 • A televisión local en Galicia ante a dixitalización. Transformacións e redefinición do modelo televisivo de proximidade
  Ana Isabel Rodríguez Vázquez
  2006
  Do local ao Global nos Meios de Comunicaçao Lusófonos: especificidades nacionais, fluxos e contra-fluxos
  Lusocom 2006
 • A televisión local en Galicia. Inquedanzas e problemas non resoltos cara o futuro dixital e a concentración
  Ana Isabel Rodríguez Vázquez, Marcelo Martínez Hermida
  2004
  Consello da Cultura Galega
 • A importancia da tecnoloxía no proceso informativo: ventaxas e perigos, en Jornalismo de referencia (Jorge Pedro Sousa, Ed.)
  Xosé Soengas Pérez
  2004
  Universidade Fernando Pessoa. Porto (Portugal)
 • Televisións Locais en Galicia. 20 anos de andadura
  Ana Isabel Rodríguez Vázquez
  2003
  Medios locais e prensa gratuíta. XIII Xornadas de Comunicación Interdepartamental da Xunta de Galicia
  Xunta de Galicia Publicación
 • Prensa e novas tecnoloxías
  Xosé Soengas Pérez
  1999, (Versión en gallego)
  As fronteiras do novo xornalismo. AA.VV.
  Editorial LEA
 • Prensa y nuevas tecnologías
  Xosé Soengas Pérez
  1998 (Versión en castellano)
  Comunicación audiovisual y nuevas tecnologías (AA.VV.)
  Universidad de Málaga
 • Cidus, de la integración digital a la consiliencia
  Enrique Castelló Mayo
  Outubro 2012
  : Estudios sobre el mensaje periodístic. Vol. 18 (Num. especial outubro), pp. 233-242. ISSN: 1134-1629.
  Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid
 • Quince Anos de Televisión
  Margarita Ledo Andión
  Xuño 2001
  Estudios de Comunicación, núm. 0
 • A propósito de la visibilidad
  Margarita Ledo Andión
  1998
  Forum Mundial de la Televisión Infantil 1997/World Forum on Chlindren’s Television
  Comissionat de les Arts Audiovisuals
 • Violence in Television Fiction Aimed at the Child-Juvenile Audience: An Alternative Analysis
  Enrique Castelló Mayo
  2004, ISSN:1605-4806
  Newsletter on Children, Youth &Media in the World
  The UNESCO Clearinghouse on Children, Youth& Media
 • La manifestación de la violencia en televisión: la crisis del texto publicitario
  Enrique Castelló Mayo
  2003, ISSN: 1180-9210
  Anuario de Sphera Pública. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunciación “La violencia en la generación de culturas fronterizas”
  Universidad Católica de Murcia
 • La producción del presente social en Televisión
  Enrique Castelló Mayo, Antía María López Gómez
  Xuño 2003, ISSN:1696-2508
  Publicación anual I/C. Revista científica de Información y Comunicación
  Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
 • Radiografía de la Televisión Local en Galicia
  Ana Isabel Rodríguez Vázquez
  2003
  Emisiones Tv

Deixa unha resposta