Publicacións

LIBROS

Autora: Antía Mª López Gómez
Título: Políticas de comunicación e identidad cultural: estrategias gubernamentales sobre la comunicación social Publicación: 2007
Editorial: Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela

CAPÍTULOS DE LIBROS

Autora: Margarita Ledo Andión
Título: O malestar da comunicación: sobre a pertinencia de pensar a investigación en comunicación como realizativo
Libro: Mercado e Comunicaçao na Sociedade Digital
Publicación: 2007
Editorial: Marques de Melo & Osvaldo J. de Morais (eds.)

Autora: Antía Mª López Gómez
Título: Políticas de comunicación y tendencias descentralizadoras: A propósito del marco comunitario
Libro: Televisiones en Europa: Proximidad, Programación y Políticas de Comunicación
Publicación: 2003
Editorial: Unidixital

Autor: Enrique Castelló Mayo
Título: Propuestas para una comunicación de calidad (84-88365-18-7)
Publicación: 2006
Editorial: Edipo

ARTIGOS

Autores: Margarita Ledo Andión
Título: Algunhas notas sobre a investigación como realizativo
Ref. Revista : Anuário internacional da comunicaçao lusófona 2007 Publicación: 2008

Autores: Margarita Ledo Andión
Título: Os estados xerais da cinematografía e do audiovisual
Ref. Revista: Anuário Internacional de Comunicaçao Lusófona Publicación: abril, 2003
Editorial: LUSOCOM, Federaçao Lusófona de Ciencias da Comunicaçao

Autores/as: Enrique Castelló Mayo; Antía María López Gómez,
Título: Singularización e indiferenciación: la paradoja contemporánea de la esfera cultural
Referencia da revista: Anuário Internacional de Comunicaçao Lusófona 2005: Comunicaçao, Identidades, Migraçoes e culturas na Lusofonía (ISSN:1807-9474)
Publicación: 2005
Editorial (se é un libro): Federaçao Lusófona de Ciencias da Comunicaçao

Autores/as: Enrique Castelló Mayo; López Gómez, Antía María
Título: El Paradigma Mercantil en la Generación de la Cultura Mediática: Experiencia vs. Consumo
Referencia da revista: Razón y Palabra. Primera revista electrónica en América Latina especializada en tópicos de comunicación (ISSN: 1605-4896)
Publicación: xuño-xullo 2004
Editorial: Federaçao Lusófona de Ciencias da Comunicaçao

Deixa unha resposta