Investigacións

Investigacións en curso

  • Patrimonio Cultural Inmaterial. Para un programa europeo de subtitulado en linguas non hexemónicas Son múltiples os compromisos promulgados pola Unión Europea e os seus estados membros arredor á decidida e inexcusable preservación e fomento da diversidade cultural e lingüística de Europa e á posta en valor do Cinema como obxecto de confluencia entr...
  • Lusofonía: Interactividade e Interculturalidade Os países lusófonos constitúen un espazo xeo-lingüístico plural e asimétrico cun fío común, unha partilla de linguas do mesmo sistema lingüístico de inestimábel valor de uso- e de cambio- para a circulación de produtos das industrias culturais. O pro...
  • Galicia en NO-DO: comunicación, cultura e sociedade (1942-1981) Investigadora principal: José Luis Castro de Paz Número de investigadores participantes: . Duración: 2010-2011. Entidade financiadora: Consellería de Innovación e Industria. Tipo de investigación: ...
  • eDCINEMA: Cara o Espazo Dixital Europeo. O papel das cinematografías pequenas en v.o. Dende a perspectiva das industrias culturais e creativas, o cinema destácase como un dos territorios máis representativos para a innovación e a aplicación de tecnoloxías dixitais, tanto a nivel de producción como de difusión das obras. Porén, ao ter q...
  • Cara unha reconsideración da cultura posbélica: análise dos modos de representación no cinema español (1939-1962) a partir da impronta de Wenceslao Fernández Flórez. O proxecto “Cara unha reconsideración da cultura posbélica: análise dos modos de representación no cinema español (1939-1962) a partir da pegada de Wenceslao Fernández Flórez” proponse investigar de xeito exhaustivo a filmografía española do períod...
  • Galicia en NO-DO: comunicación, cultura e sociedade (1942-1981) O proxecto de investigación Galicia en NO-DO. Comunicación, cultura e sociedade (1942-1981) constitúe unha ollada analítica verbo da imaxe de Galicia construída dende o noticiario cinematográfico franquista.O proxecto de investigación Galicia en NO-DO. Comunicación, cultura e sociedade (1942-1981) constitúe unha ollada analítica verbo da imaxe de Galicia construída dende o noticiario cinematográfico franquista.O proxecto de investigación Galicia en NO-DO. Comunicación, cultura e sociedade (1942-1981) constitúe unha ollada analítica verbo da imaxe de Galicia construída dende o noticiario cinematográfico franquista.
  • Cine, diversidade e redes O proxecto Cine, diversidade e redes ten como finalidade coñecer e analizar a recepción de produtos cinematográficos galegos naqueles estados onde existen comunidades emigrantes con dereito a voto en ambos países, en especial Arxentina, Brasil e Uruguai.O proxecto Cine, diversidade e redes ten como finalidade coñecer e analizar a recepción de produtos cinematográficos galegos naqueles estados onde existen comunidades emigrantes con dereito a voto en ambos países, en especial Arxentina, Brasil e Uruguai.O proxecto Cine, diversidade e redes ten como finalidade coñecer e analizar a recepción de produtos cinematográficos galegos naqueles estados onde existen comunidades emigrantes con dereito a voto en ambos países, en especial Arxentina, Brasil e Uruguai.
  • Lusofonía. Interactividade e interculturalidade Galicia e os países lusófonos (que en diante abreviamos como lusofonía) constitúen un espazo xeo-lingüístico que podería devir un valor na mundialización, tanto a nivel económico coma cidadán. Galicia e os países lusófonos (que en diante abreviamos como lusofonía) constitúen un espazo xeo-lingüístico que podería devir un valor na mundialización, tanto a nivel económico coma cidadán. Galicia e os países lusófonos (que en diante abreviamos como lusofonía) constitúen un espazo xeo-lingüístico que podería devir un valor na mundialización, tanto a nivel económico coma cidadán.

Deixa unha resposta

Investigacións
última hora