Alfonso Gumucio-Dagron é especialista en comunicación para o desenvolvemento, cineasta, e escritor boliviano, con experiencia de traballo en África, Asia, Pacífico Sur, América Latina e Caribe.
É autor de máis de vinte libros, entre eles Cine, censura y exilio en América Latina (1979), El cine de los trabajadores (1981), Les cinémas d’Amérique Latine (1981) en colaboración con Guy Hennebelle, Historia del cine en Bolivia (1982), Luis Espinal y el cine (1986), e Cine comunitario en América Latina y el Caribe (2012).

Exerceu regularmente a crítica cinematográfica e publicou ensaios breves en Cahiers du Cinema, Jump/Cut, Hablemos de Cine, CinemAction, entre outras revistas especializadas. Dirixiu unha ducia de películas documentais en América Latina, África e Asia. Entre 2006 e 2012 foi coordinador do Grupo Temático de Comunicación e Cambio Social na Asociación Latinoamericana de Investigadores da Comunicación (ALAIC).