Prezos de Inscrición

As comunicacións poden ser individuais ou colectivas, e todas/os os autores  deberá inscribirse  no Congreso para constar no certificado correspondente. As/os que estean presentes no Congreso recibirán, asemade, un certificado de asistencia.

A partir do 16 de maio de 2013

Investigadores: 150 euros
Estudantes: 75 euros
Membros de AGACOM,  AssIBERCOM e RealCode: 75 euros

Pago de inscrición
Pode facer o pago a través de dous sistemas
1) Tarxeta de crédito
Pode facer o pago a través da pasarela de pago da Universidade de Santiago de Compostela. Debe seleccionar no concepto “Ibercom 2013″
Acceder 

2) Transferencia bancaria
Para efectuar o pago, deben facer un ingreso bancario cos seguintes datos:

Nome e apelidos da persoa que se inscribe
Indicar no concepto Congreso Ibercom 2013
Nº de conta: 0049.2584.90.2214002210 (Banco Santander)
IBAN: ES40  0049.2584.90.2214002210
SWIFT: BSCHESMM

Ao realizaren o pago, deberán enviar unha copia do ingreso a agacom@agacom.org