A Lógica das Imagens

Jorge Manuel Costa Campos

Director/a: Dª. Margarita Ledo Andión
Data da Lectura: 26 de febreiro de 2009
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude

Publicado en teses, teses de portada