Os informativos diarios nas Televisións locais de Galicia. A información televisiva no espacio local

Título da Tese: “Os informativos diarios nas Televisións locais de Galicia. A información televisiva no espacio local”
Autor/a: Ana Isabel Rodríguez Vázquez
Director/a: Dr. D. Xosé Soengas Pérez
Data da Lectura: 6 de setembro de 2001
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude

Publicado en teses