Os contidos dos espacios informativos de circuito na radio en Galicia

Título da Tese: “Os contidos dos espacios informativos de circuito na radio en Galicia”
Autor/a: Manuel Rodríguez Fernández
Director/a: Dr. D. Xosé Soengas Pérez
Data da Lectura: 3 de novembro de 2000
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude

Publicado en teses