O tratamento dos sucesos nos informativos diarios de A3, T5, TVG e TVE no ano 2003. A Oferta que recibe o telespectador galego

Título da Tese: “O tratamento dos sucesos nos informativos diarios de A3, T5, TVG e TVE no ano 2003. A Oferta que recibe o telespectador galego”
Autor/a: Raúl Luis Quián Pérez
Director/a: Dr. D. Xosé Soengas Pérez
Data da Lectura: 1 de outubro de 2010
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude

Publicado en teses