O sector audiovisual e a sociedade da información en Galicia. Situación e prespectivas

Título da Tese: “O sector audiovisual e a sociedade da información en Galicia. Situación e prespectivas”.
Autor/a: José Pereira Fariña
Director/a: Dr. D. Margarita Ledo Andión
Data da Lectura: 22 de maio de 2006
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude

Publicado en teses