Luis Seoane e os Media. A documentación xornalística como fonte de información para o estudio da recepción da imaxe.

Título da Tese: “Luis Seoane e os Media. A documentación xornalística como fonte de información para o estudio da recepción da imaxe.”
Autor/a: Mª Antonia Pérez Rodríguez
Director/a: Dra Dna. Margarita Ledo Andión
Data da Lectura: 2 de novembro de 2000
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude

Publicado en teses