Galicia en NO-DO: comunicación, cultura e sociedade (1942-1981)

Investigadora principal: José Luis Castro de Paz
Número de investigadores participantes: .
Duración: 2010-2011.
Entidade financiadora: Consellería de Innovación e Industria.
Tipo de investigación:

Publicado en investigación, investigación rematada
Investigacións