A obra fotográfica dos Pacheco no Periodo1909-1936 a través de dúas publicacións viguesas “El Pueblo Gallego” e “Vida Gallega

Título da Tese: “A obra fotográfica dos Pacheco no Periodo1909-1936 a través de dúas publicacións viguesas “El Pueblo Gallego” e “Vida Gallega””
Autor/a: Vítor Vaqueiro Foxo
Director/a: Dra. Dna. Margarita Ledo Andión
Data da Lectura: 6 de xuño de 2003
Cualificación: Sobresaliente Cum Laude

Publicado en teses