Monthly Archives: F Y

O Grupo

Estudos Audiovisuais (EA) é un grupo de investigación consolidado da Universidade de Santiago de Compostela, adscrito ao departamento de Ciencias da Comunicación e constituído como tal no ano 2003, inscribíndose no catálogo de Grupos de Investigación da USC en 2005 (GI_1786).

A súa coordinadora é Margarita Ledo Andión e actualmente está integrado por 15 membros, dos cales 11 son investigadores principais, todos profesores doutores, titulares ou asociados da USC, adscritos á licenciatura de Comunicación Audiovisual e Publicidade. Ademais conta coa participación de 4 investigadores en período de formación e perfeccionamento.

Publicado en Uncategorized

Cine, diversidade e redes

O proxecto Cine, diversidade e redes ten como finalidade coñecer e analizar a recepción de produtos cinematográficos galegos naqueles estados onde existen comunidades emigrantes con dereito a voto en ambos países, en especial Arxentina, Brasil e Uruguai.

Publicado en investigación

Publicacion1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Publicado en Sen categorizar

Congreso da International Association for Media and Communication Research (IAMCR)

Publicado en Sen categorizar

Lusofonía. Interactividade e interculturalidade

Galicia e os países lusófonos (que en diante abreviamos como lusofonía) constitúen un espazo xeo-lingüístico que podería devir un valor na mundialización, tanto a nivel económico coma cidadán.

Publicado en investigación